درباره ما

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور ها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی در هر جامعه به شمار می رود. دانسته های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش هایی که خود انجام می دهیم، به دست می آید. اگر این دانسته ها بر پایه نتایج پژوهش های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل های جاری باشد، تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت های پژوهشی است که انجام می گیرد. اما باید گفت از آنجایی که پژوهش با جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات روبه روست بنابراین جهت انجام یک مطالعه پژوهشی، نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای (روش تحقیق) و تحلیل اطلاعات با استفاده از کارشناسان مجرب همواره احساس می گردد.  متاسفانه علی رغم تلاش های انجام شده، بخاطر نبود شرکت هایی که توانایی ارائه خدمات با کیفیت بالا را دارا می باشند ، هنوز این نیاز پژوهشگران در ایران مرتفع نگردیده ، از این رو شركت سنجش، مشاوره و تحليل آدينه (سمتاد) با شماره ثبت: 509847 جهت نیل به اهدافی چون مشاوره، تحليل و آناليز در زمينه طرح هاي تحقيقاتي، پايان نامه هاي دانشجويي، متدولوژي، داوري مقالات، خدمات بيمارستاني و آموزش هاي تخصصي در فروردين ماه سال 1396 شروع به فعالیت نموده است.

خدمات مشاوره ای

مشاوره تخصصی در زمینه طراحی مطالعات پزشکی، علوم انسانی، مدیریت و صنعت

مشاوره تخصصی در زمینه انجام مطالعات پزشکی، علوم انسانی، مدیریت و صنعت

مشاوره تخصصی در زمینه تحلیل آماری مطالعات پزشکی، علوم انسانی، مدیریت و صنعت

مشاوره تخصصی در زمینه ساخت پرسشنامه در زمینه های مختلف سازمانی، روانی و بیمارستانی

مشاوره تخصصی در زمینه حاکمیت بالینی